Chiến Thuật IELTS Reading IELTS Câu Hỏi Dạng Multiple-choice

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI YAMADA VIỆT NAM
Chiến Thuật IELTS Reading IELTS Câu Hỏi Dạng Multiple-choice
Đối với câu hỏi dạng Multiple-choice các bạn cần có chiến thuật riêng. Những điều bạn cần đạt được trong các khóa học Ielts tại Trung Tâm Luyện Thi IELTS gồm:

1. Thực hành các bài tập dạng câu hỏi trắc nghiệm Multiple-choice 

2. Luyện tập kĩ năng đọc lướt 
3. Thuần thục trong việc sử dụng các từ đồng nghĩa trong IELTS

Sau đây mình đưa ra chiến thuật căn bản để trả lời các câu hỏi dạng trắc nghiệm Multiple-Choice:

 

1. Đọc và hiểu câu hỏi đề bài 
2. Gạch chân các từ khóa, từ chốt của câu hỏi
3. Đọc lướt bài văn để tìm từ chốt bạn gạch chân phía ở câu hỏi
4. Câu trả lời thường nằm gần từ khóa bạn vừa tìm thấy trong đoạn văn
5. Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong các văn bản câu trả lời cùng một thứ tự như các câu hỏi

6. Câu trả lời thường trong bài sẽ có thứ tự như đề bài đưa ra


Những điều các bạn cân lưu ý khi gặp các dạng câu hỏi dạng trắc nghiệm cho phần IELTS READING này.

- Bài đọc sẽ sử dụng các từ đồng nghĩa thay vì lặp lại từ của đề bài. Vậy các bạn cần luyện các từ đồng nghĩa vì chắc chắn sẽ không bao giờ đề bài ielts đưa ra câu trả lời trùng từ.


Đây là 1 ví dụ để các bạn có thể thấy rõ hơn trước khi làm thực hành với các đề bài dài cung cấp bởi giáo viên Luyện Thi IELT NET. Đây chỉ làphần mở đầu của 1 đề bài IELTS:

 

Vẫn theo chiến thuật cơ bản mình vừa nêu, các bạn hãy đọc câu hỏi để xác định từ khóa, sau đó đọc lướt qua bài văn để xác định vị trí, và đọc kĩ các câu xung quay từ khóa này. Và cuối cùng đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

 

 

Australian Agricultural Innovations:
1850 – 1900

During this period, there was a wide spread expansion of agriculture in Australia. The selection system was begun, whereby small sections of land were parceled out by lot. Particularly in New South Wales, this led to conflicts between small holders and the emerging squatter class, whose abuse of the system often allowed them to take vast tracts of fertile land.

 

There were also many positive advances in farming technology as the farmers adapted agricultural methods to the harsh Australian conditions. One of the most important was “dry farming”. This was the discovery that repeated ploughing of fallow, unproductive land could preserve nitrates and moisture, allowing the land to eventually be cultivated. This, along with the extension of the railways allowed the development of what are now great inland wheat lands.

 

Câu hỏi như sau:

 

What is dry farming?

A. Preserving nitrates and moisture.

B. Ploughing the land again and again. 

C. Cultivating fallow land.

 

=> các bạn dễ dàng tìm thấy từ khóa là Dry farming, hãy đọc lướt đoạn văn để tìm từ này trong đoạn văn.

Các bạn hãy thực hành sơ qua để nhớ được chiến thuật đơn giản này. Đọc cần thận các đoạn văn xung quay từ khóa.

 

Dựa vào đoạn này "the ploughing of fallow land...to eventually be cultivated."

=> Câu trả lời đúng là câu C. 

Cultivate: to improve and prepare (land) by ploughing or fertilizing, for raising crops.

Tác giả : Chalotica - Nguồn : www.cambridge.vn