Động Từ Khiếm Khuyết Trong Ngữ Pháp IELTS

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI YAMADA VIỆT NAM
Động Từ Khiếm Khuyết Trong Ngữ Pháp IELTS
Bài viết này nằm trong loạt bài cuối cùng của Mấu chốt ngữ pháp trong IELTS. Chủ yếu bàn về động từ khiếm khuyết Modal Verb, cách sử dụng các loại động từ này trong văn nói và viết.

Trong phần thi IELTS Writing Task 2, bạn có thể sử dũng rất rất nhiều động từ khiếm khuyết nhất là khi bạn đang bàn về 1 vấn đề và yêu cầu bạn phải đưa ra 1 số giải pháp đề xuất.

 

Chính điều này, chúng ta cần nghiên cứu để đạt được 1 số điểm tốt nhất khi Luyện thi ielts, đóng vai trò quan trọng trong phần thi viết IELTS.

 

Các giám khảo sẽ xem xét khả năng sử dụng các động từ này để cho điểm bạn cao hơn.

 

Động từ khiếm khuyết là gì ?

 

Đây là loại động từ không chỉ hành động, đông từ này không thể dùng làm động từ chính mà nó chỉ bổ trợ làm rõ nghĩa cho động từ chính.

 

Như các bạn biết động từ khiếm khuyết chỉ là phụ Auxiliary, chính vì vậy không thể sử dụng riêng lẽ lẽ mà phải có 1 động từ chính đi kèm.

 

Modal Verbs

Main Verb
(Bare Infinitive)

Sentence Examples

May
Might
Can
Could
Shall
Should
Will
Would
Must

 

 

go

 

  • She can swim
  • Can she swim?
  • She can not swim

 

‘Semi’ Modal Verbs

(Infinitive)

Sentence Examples

Ought 
Need 
Have

 

to go

  • She has to go
  • Does she have to go?
  • She doesn’t have to go

 

Cách sử dụng  

 

Những động từ này được sử dụng với một động từ chính và được theo sau bởi một nguyên mẫu không to,Bare infinitive.

 

Các trường hợp ngoại lệ :

Ough to

Need

Have

Được theo sau bởi động từ nguyên mẫu có to. (to bare infinitive)

 

Sử dụng phổ biến trong IELTS Writing Task 2

 

Ba chức năng quan trọng của động từ khiếm khuyết khi bạn viết hoặc nói IELTS là :

- Thảo luận về độ chắc chắn

- Đưa ra 1 đề nghị.

- Tình huống giả định

 

 

1) Mức độ Chắc chắn

 

Will, may, might và could khá phổ biến khi lập luận lô gic về 1 tình huống hoặc 1 dự đoán trong tương lai.

Ví dụ :

Children with no father as a role model will become criminals. (100%)

Children with no father as a role model may become criminals. (Possible)

Children with no father as a role model could become criminals. (Possible)

 

Theo bạn nghĩ, thì những câu trên có chính xác không ? Các bạn dễ dàng nhận ra rằng có 1 lỗi khá phổ biến, về mặt ngữ pháp thì không có gì sai. Nhưng về mặt ngữ nghĩa, nếu kết luận 100% trẻ em mồ côi cha sẽ trở thành tội phạm thì sai. Khi đưa ra 1 đánh giá kết luận các bạn nên cẩn thận trong việc sử dụng từ ngữ. Từ Will là 100%, nên tránh sử dụng nó nếu bạn biết chắc chắn 100% sự thật.

Có nhiều cách để làm giảm độ chắc chắn ví dụ: will possibly. Khi bạn viết bài luận IELTS , ít khi bạn sẽ có đủ bằng chứng để đưa ra 1 kết luận 100% sự thật.

 

Vì vậy, cách sự dụng possibly là tốt hơn trong tình huống này .

 

2) Đưa ra 1 lời đề nghị

 

Must, should, ought to, have to and could thường được sử dung để đưa ra đề xuất giải pháp cho 1 vấn đề, nó được sử dụng khá phổ biến trong phần thi IELTS Writing Task 2 khi bạn được yêu cầu phải đưa ra 1 giải pháp.

Governments must/have to/need to take action to tackle global warming.  (strong obligation) 

Parents should/ought to stop their children watching too much television. (Strong suggestion)

Individuals could recycle more (possibility).

 

 

3) Các tình huống giả định

 

Chúng ta thường dùng Would & Could để bàn về những tình huống giả định.

Nếu đã gọi là giả định thì thực tế không xảy ra. Bạn đang thảo luận về 1 vấn đề , 1 tình huống mà không có thực trong tương lai, chỉ mang tính chất tưởng tượng.

 

Ví dụ:

If the government spent more money on hospitals, peoplewould be healthier.

 

Đây là 1 tình huống không có thực, chưa diễn ra.

Mình sẽ đưa các ví dụ cụ thể về các bài viết sử dụng động từ khiếm khuyết để mọi người có cái nhìn rõ hơn. Thông qua các bài tập cụ thể giáo viên trung tâm luyện thi ielts net sẽ giúp các bạn thành thục và nhuần nhuyễn hơn để đạt điểm tối đa cho phần đánh giá ngữ pháp này.

Tác giả : Chalotica - Nguồn : www.cambridge.vn