IELTS Writing - Viết Bài Mô Tả 1 Qui Trình Sản Xuất

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI YAMADA VIỆT NAM
IELTS Writing - Viết Bài Mô Tả 1 Qui Trình Sản Xuất
Đây là ví dụ trong phần 1 luyện thi ielts cho bài viết IETLS Writing mô tả 1 qui trình sản xuất . Một sơ đồ quy trình khác với một đồ thị hoặc biểu đồ và yêu cầu các cấu trúc ngôn ngữ khác nhau (mặc dù để phân biệt rõ ràng, bạn vẫn cần phải so sánh và đối chiếu các giai đoạn khác nhau trong quá trình này nếu có thể).

Cấu trúc ngôn ngữ cụ thể mà bạn cần phải nhận thức được là những cụm từ trong câu bị động và thời gian của các công đoạn.

Bạn có thể tham khảo bằng cách xem kĩ ví dụ viết về một quá trình và sử dụng các cụm từ và thời gian sau đây.

Sau đây, các bạn hãy xem câu hỏi và qui trình chế biến chè bên dưới, và nghiên cứu các cấu trúc của câu trả lời và các ý kiến bình luận để nắm rõ cách thức làm bài dạng này

 

IELTS Process – Tea Production

You should spend about 20 minutes on this task.

 

The diagram shows how tea leaves are processed into five tea types.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 


IELTS process writing sample answer

The diagram presents the manufacture of five different types of tea. It is immediately apparent that although all the teas are produced from the same leaf, the differences in the manufacturing process result in five different types of tea.

 

The first three stages of manufacture are the same for all of the five teas. The leaves are grown, they are then plucked, and following this withering of the leaves occures. The final stage is also the same, which sees all the leaves dried in an oven. However, in the stages in between this, differing methods of production are employed.

 

To begin, white tea is unique as it involves no other processing. In contrast, green, oolong and large leaf black tea are all rolled as part of the process. However, while green tea is steamed before being rolled but is not fermented, the other two teas are first rolled and then both fermented (oolong only slightly but large leaf black completely). Finally, small leaf black tea is neither steamed nor rolled, but is crushed before being fully fermented.


_________________________________________

Bình luận


Bài viết IELTS về quy trình được tổ chức rất tốt đưa ra đầy đủ tất cả các điểm quan trọng của sơ đồ.

Cách bố cục bài viết giúp người đọc dễ dàng hiểu và theo kịp với qui trình, không những vậy bài viết đã nhóm các qui trình tương tự lại với nhau và chỉ ra điểm khác biệt.


Ví dụ:

Điểm tương đồng:
The first three stages of manufacture are the same for all of the five teas.

…green, oolong and large leaf black tea are all rolled as part of the process.

Sự khác biệt:

…white tea is unique as it involves no other processing.

However, while green tea is steamed before being rolled but is not fermented, the other two teas are first rolled and then both fermented.

 

Các bạn cần đưa ra quyết định việc đề cập 3 giai đoạn đầu và cuối cùng nhau trong 1 đoạn và tất cả công đoạn sử dụng cho mọi loại trà, nhưng chỉ ra sự khác biệt  ở đoạn sau.

Điều này có vẻ kỳ lạ khi đề cập đến các giai đoạn theo thứ tự này, và rõ ràng là khi bạn mô tả một qui trình bạn sẽ thảo luận về từng giai đoạn lần lượt, nhưng cho quá trình cụ thể này, thì việc này sẽ giúp bạn tập trung vào các điểm khác biệt.


Cấu trúc câu thích hợp nhất ở đây là câu bị động. Khi chúng ta mô tả về một quá trình,  chúng ta quan tâm đến công việc từng giai đoạn, chứ không phải ai sẽ làm điều này. Trong trường hợp này chúng tôi sử dụng câu bị động. Dưới đây là một số ví dụ về các thể thụ động trong bài mẫu viết IELTS này:

 

… Các loại trà được sản xuất từ lá cùng

Lá được trồng, sau đó chúng được hái

… Khác nhau phương pháp sản xuất được sử dụng

Nó có thể không phải luôn luôn có thể, nhưng nếu bạn có thể bạn cũng nên cố gắng sử dụng các từ đồng nghĩa cho một số các từ trong sơ đồ thay vì sao chép tất cả.

Ví dụ, ‘hoàn toàn’ lên men được sử dụng thay vì ‘đầy đủ’.

 

Hãy chắc chắn rằng bạn cũng có thể sử dụng một kết hợp của quá trình chuyển đổi “thời gian” để hướng dẫn người đọc qua mô tả:

..the teas are produced from the same leaf

The leaves are grown, they are then plucked

…differing methods of production are employed

Các bạn hãy cố gắng sử dụng các từ đồng nghĩa để thay thế cho các từ trong đề bài, thay đổi cách diễn đạt. Nhưng không phải lúc nào  điều này cũng có thể.

 

Ví dụ , ‘completely’ fermented is used instead of ‘fully’.

Các bạn hãy phối hợp các công đoạn theo thời gian để hướng người đọc tới các chi tiết.

…they are then plucked, and following this withering of the leaves occures.

…the other two teas are first rolled and then both fermented

 

Đây là lúc các bạn phô diễn khả năng kết hợp các cấu trúc phức tạp một cách chính xác để đạt 6.0 về “ngữ pháp và độ chính xác “:

Noun Clauses:

It is immediately apparent that although all the teas are produced from the same leaf…

Relative Clauses:

The final stage is also the same, which sees all the leaves dried in an oven.

Adverbial Clauses:

although all the teas are produced from the same leaf

…white tea is unique as it involves no other processing.

while green tea is steamed before being rolled but is not fermented,

Tác giả : Chalotica - Nguồn : www.cambridge.vn