Mệnh Đề Trạng Từ Trong Ngữ Pháp IELTS

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI YAMADA VIỆT NAM
Mệnh Đề Trạng Từ Trong Ngữ Pháp IELTS
Bài viết này tiếp theo phần Mấu Chốt Ngữ Pháp Trong IELTS, nói về phần Adverbial Clause, mệnh đề trạng ngữ.

Mệnh đề này thường nằm trong câu Complex Sentence, và điều đáng lưu ý là bạn sử dụng thường xuyên mệnh đề này trong phần thi Viêt IELTS và nói IELTS, vậy chúng ta cũng xem qua để các bạn có thể nắm tổng quát và nâng cao điểm số ngữ pháp Grammatical Range and Accuracy.

Giám khảo không những đánh giá phần nói và viết nhưng họ còn bám sát việc đánh giá bạn hiểu những cấu trúc bạn đang viết đến đâu. 

 

Đây là các phó từ được sử dụng phổ biến để tạo thành các mệnh đề trạng ngữ. Các bạn có thể xem các câu ví dụ bên dưới phó từ đó đề xem cách sử dụng.

 

Các loại Mệnh đề trạng từ :

 

Time Clauses

He arrived before I did.

After I have finished studying, I intend to work abroad.

As the climate gets hotter, sea levels will rise.

I will keep learning English for as long as it is necessary.

While I am studying, I usually listen to the radio.

Rates of obesity increase when too much junk food is eaten.

Since I started going to fitness, I have lost 5 kilos.

I will keep learning English until I am upper intermediate.

Conditional Clauses

If we clone humans, it may have terrible consequences.

What would you buy if you won the lottery?

Our food will not be safe unless GM crops are banned.

Reason Clauses

My English is not improving because I am not studying enough.

Since the govenment cut spending, poverty has increased.

Pollution is increasing as there are too many cars.

Purpose Clauses

I am studying IELTS in order to attend university abroad.

He went to the gym so that he could lose weight.

Concession Clauses

Although e-readers are popular, most people still prefer books.

The Minister wants to incease taxes though his party disagrees.

Even though I studied every day, I didn't get the score I needed (surprising)

Internet usage increased, while phone usage decreased.*

Whereas you have a lot of time to study, I do not.*

Place

Wherever he goes, I will go.

I am not sure where I put my pen.

 

 

Qui Tắc Sử Dụng Mệnh Đề trạng từ:

 

Note: ghi nhớ rằng câu có mệnh đề trạng từ phải có từ 2 mệnh đề trở lên, các mệnh đề phụ thuộc và mệnh đề chính, các bạn có thể xem lại câu mệnh đề nếu chưa biết.

 

1. Đảo các mệnh đề

Các mệnh đề trong câu có thể được đảo cho nhau. Nhưng cũng có 1 số trường hợp ngoại lệ các mệnh đề không nên đảo.

Ví dụ:

After I have finished studying, I intend to work abroad. 
(Dependent Clause + Independent Clause)

I intend to work abroad after I have finished studying. 
(Independent Clause + Dependent Clause)

 

2. Dấu phẩy

Nếu mệnh đề phụ thuộc được đặt trước thì cần có 1 dấu phẩy đặt ở cuối mệnh đề. Đây là 1 lỗi nhỏ, nhưng khá quan trọng trong phần thi IELTS Writing. Trong câu Complex Sentence, ý nghĩa của câu có thể rối rắm nếu không có dấu phẩy và bạn sẽ bị mất điểm.

After I have finished studying, I intend to work abroad. 
(đặt dấu phẩy)

I intend to work abroad after I have finished studying. 
(không cần dấu phẩy)

 

Ngoại trừ : while & whereas

Vì bản thân 2 phó từ này đã có dấu phẩy bao hàm bên trong.

 

3. Ý nghĩa của Phó Từ

 

Mặc dù các phó từ đã được nhóm lại trong bảng và có thể sử dụng thay thế cho nhau mà vẫn giữ nguyên được ý nghĩa của câu, nhưng có 1 vài từ bạn không thể dùng để thay thế cho nhau.

 

Ví dụ:

I will go if you go.

I will go unless you go.

2 câu này có ý nghĩa khác nhau. Nếu muốn thì bạn phải dùng câu:

I won't go unless you go.

While & Whereas cũng không phải lúc nào cũng có thể sử dụng thay thế nhau. Nên các bạn cần thực hành thật nhiều các bài tập của giáo viên Trung Tâm Luyện Thi IELTS Net để nắm vững.

Lỗi thông thường

Một lỗi thường xảy ra là

Đó là các bạn viết 1 câu chưa hoàn chỉnh:

My English is not improving. Because I am not studying enough.

Mệnh đề phụ thuộc không phải là một câu hoàn chỉnh. Trong ví dụ trên, dấu chấm đã biến mệnh đề thứ 2 thành 1 câu.

My English is not improving because I am not studying enough.

Khi kiểm tra bài thi của mình, các bạn nên kiểm tra các câu phức xem mình có mắc vào lỗi này không. Chắc chắn không có câu nào nghĩ không hoàn chỉnh.

Tác giả : Chalotica - Nguồn : www.cambridge.vn