Dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Listening và IELTS Reading ( Part 2)

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI YAMADA VIỆT NAM
Dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Listening và IELTS Reading ( Part 2)

“Here is part of a text about the scientific system for naming species of animals and plants. You have to choose the correct heading for each paragraph.

List of headings

Dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Listening và IELTS Reading ( Part 2) 1i        Examples of the system in use

ii      Reactions to Linnaeus’s work

iii    The origin of the system

iv     Which animals are lions and tigers related to?

A The scientific conventions for naming living organisms were established by the 18thcentury Swedish botanist, physician and zoologist, Carl Linnaeus, who developed binomial nomenclature, a two- word system for naming every species of animal and plant. The first word identifies the genus, and the second word is the specific name.

B  As an illustration, lions belong to the genus Panthera, and their specific name is leo. Hence the species is classified as Panthera leo. Their relation the tiger, on the other hand, is named Panthera tigris. The two- word names indicate the relationship in a way that lion and tiger do not.

Explaination: Paragraph A explains how the system began, so correct heading for is heading iii. Although the paragraph refers to Linnaeu’s work, it isn’t about reactions to it, so Heading ii is wrong.

In paragraph B, two examples of animal names are given, using the system, so the correct answer is Heading i. Although the paragraph refers to lions and tigers, it doesn’t refer to animals they are related to, so Heading iv is wrong.

TIP: Các bạn nên đọc tất cả các Heading trước khi đọc đoạn text để tập trung vào ý chính mà bạn cần tìm.

Ngoài ra, sẽ có nhiều heading phù hợp với paragraph, sau khi đọc xong đoạn văn, bạn sẽ phải chọn cái mà tóm tắt ý chính nhất của đoạn.

Thứ haiMatching ( Listening): các bạn sẽ nghe đoạn băng và với mỗi câu hỏi chọn một trong một số lựa chọn A, B, C… theo thông tin mà bạn nghe.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể cho các bạn.

            Q  When can the public use each of these facilities at the Community Centre?

A. Weekends

B. Monday to Friday

C. Weekends and Monday to Friday

Facilities

1. Swimming pool………C……

Dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Listening và IELTS Reading ( Part 2) 2Tapescript: I’m pleased to say that this year Midtown Community Centre will be open to the public more than it was last year. The swimming pool has been extended and modernized and will be of great benefit to people of all ages in the town. As before, it will be open for schools everyday during the day but everyone will be able to use it on Saturdays and Sundays from 7 in the morning until 9 at night. However, due to popular request it will now also be open for general use every evening during the week too.

Giải thích: Đôi khi đáp án C bao gồm cả đáp án A và B, hãy chắc chắn rằng bạn lắng nghe đủ hết tất cả thông tin trước khi quyết định phương án cuối cùng.

Đối với ví dụ trên, ban đầu, người nói chỉ đưa ra những thông tin về đáp án A. Tuy nhiên, rất quan trọng để tiếp tục nghe, như thế bạn sẽ không bỏ lỡ thông tin rằng “ public use in also possible from Monday to Friday in the evenings” C.

Nguồn : www.cambridge.vn